Najważniejszymi kryteriami jakości dla Goterm Serwis jest spełnienie wymagań naszych Klientów oraz ochrona środowiska naturalnego w całym zakresie oferowanych usług.
Naszym celem jest zdobycie pełnego zaufania Klientów, Pracowników, Dostawców i Otoczenia, jako w pełni wiarygodny dostawca usług, spełniający wszystkie wymagania i wdrażający najlepsze światowe rozwiązania w procesie wytwarzania i świadczenia usług serwisowych Jednocześnie celem działalności jest prowadzenie do ciągłej i planowej minimalizacji naszego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.


Wynikiem realizacji tych zobowiązań będzie:

 • osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku usług utrzymania ruchu maszyn i urządzeń Klienta oraz świadczenia usług remontowych urządzeń,
 • prowadzenie działalności w taki sposób, aby nasze usługi serwisowe umożliwiały naszym Klientom koncentrowanie się na ich własnej podstawowej działalności,
 • osiągnięcie wysokiego poziomu satysfakcji Klienta,
 • dostarczanie usług zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych, standardów ekologicznych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Wyznaczone cele, realizujemy poprzez:

 • partnerską współpracę z naszymi Klientami i otoczeniem,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników, indywidualne doskonalenie umiejętności i działanie zespołowe,
 • dążenie do osiągnięcia doskonałości w rozpoznawaniu potrzeb naszych Klientów,
 • doskonalenie organizacji w kierunku podniesienia efektywności działania,
 • zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, kontroli poziomu ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pracy, realizacji działań zapobiegających wystąpieniu potencjalnych zagrożeń ekologicznych w sytuacjach awaryjnych,
 • planowanie, zarządzanie i monitorowanie procesów doskonalenia systemu zarządzania oraz ochrony środowiska.
  System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest świadomie wdrażany i realizowany przez wszystkich pracowników, na wszystkich poziomach organizacyjnych Goterm Serwis i na wszystkich etapach kontaktu z Klientem.