KONSERWACJA WĘZŁA CIEPLNEGO – AUTOMATYKA

W ramach tej usługi podejmiemy się konserwacji elementów automatycznej regulacji i pomiaru węzła cieplnego. W tym obszarze istnieje szereg części, które mogą ulec awarii lub po prostu zużyć się w wyniku wieloletniego eksploatowania. W szczególności dotyczy to elementów takich jak:

  • Regulator C.W. (kontrola nastaw, sprawności i skuteczność działania)
  • Siłownik z zaworem automatyki C.W. (kontrola sprawności i skuteczność działania)
  • Regulator C.O. (kontrola nastaw, skuteczność działania oraz eksploatacyjne zmiany nastaw - po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika)
  • Siłownik z zaworem automatyki C.O. (kontrola sprawności i skuteczność działania).
  • Regulator C.T.
  • Siłownik z zaworem automatyki C.T.
  • Czujki temperatur (wewnętrzne i zewnętrzne) sterujących automatyką (kontrola sprawności i skuteczność działania, kalibracja)
  • Zabezpieczenia STB i STW (kontrola działania)