Okresowemu przeglądowi i konserwacji powinny podlegać także elementy technologiczne węzła cieplnego, a w szczególności:

  • Filtry i odmulniki zamontowane w węźle cieplnym (sprawdzenie czystości i szczelności)
  • Wymienniki ciepła (sprawdzanie szczelności i drożności)
  • Pompy obiegowe instalacji C.W., C.O., C.T. (sprawdzanie pracy w trybie automatycznym i ręcznym oraz kontrola szczelności)
  • Naczynia przeponowe (kontrola ciśnień i sprawdzanie szczelności)
  • Manometry i termometry (sprawdzanie czytelności i jakości wskazań)
  • Rurociągi (sprawdzanie stopnia zużycia, drożności i szczelności połączeń)