De DietrichGOTERM oferuje usługi serwisu i napraw kotłowni De Dietrich na terenie Szczecina i okolic. Długoletnie doświadczenie w branży serwisu połączone z szeroką wiedza dotyczącą funkcjonowania urządzeń grzewczych pozwala nam na świadczenie usług o najwyższej jakości.

 

 

Akceptujemy rozliczenia za pomocą kart płatniczych

 

Wysoka skuteczność napraw kotłów De Dietrich w sposób bezpośredni wiąże się z faktem, że przed podjęciem jakichkolwiek działań przeprowadzamy dokładną analizę odnośnie przyczyn powstania awarii. Tylko wyeliminowane przyczyn zaistniałego problemu pozwala na przywrócenie fabrycznej sprawności urządzeniom grzewczym. Cennik usług serwisowych De Dietrich Serwis dostępny jest na naszej stronie internetowej. Nasi klienci przed zamówieniem usługi mogą sprawdzić jej ostateczny koszt. Posiadamy uprawnienia gazowe, uprawnienia elektryczne i uprawnienia energetyczne wymagane przez prawo przy wykonywaniu czynności serwisu, regulacji i napraw urządzeń grzewczych.

Przestrzegamy przed zatrudnianiem do prac przy kotłach osób bez odpowiednich kwalifikacji. Działania takich osób mogą narazić użytkowników na niebezpieczeństwo jak i również przyczynić się do powstania awarii naszych urządzeń. Pamiętajmy, że niewłaściwie ustawiony piec może spowodować zagrożenie pożarem czy też zatrucia czadem. Nie bez znaczenia są też koszty związane z ogrzewaniem, niesprawne kotły zazwyczaj generują zawyżone rachunki za energię. W trosce o nasz komfort jak i naszych bliskich powinniśmy regularnie sprawdzać stan techniczny naszego pieca, prace te najlepiej powierzyć specjalistom GOTERM.

 

GOTERM zakres usług:

  • serwis gazowych i olejowych kotłów grzewczych
  • naprawa oraz diagnoza kotłów De Dietrich
  • doradztwo techniczne
  • konfiguracja systemu w celu osiągnięcia maksymalnej energooszczędności ogrzewania
  • nastawy elektroniki kotłów (wszelkie typy sterowania)
  • montaż pozasystemowych regulacji układów grzewczych
  • czyszczenie kotłów oraz instalacji z osadów kamienia kotłowego
  • naprawa niesprawnych grzejników i ogrzewania podłogowego (likwidacja niedogrzań strefowych)
  • chemiczne udrożnianie i regeneracja aluminiowych wymienników ciepła kotłów kondensacyjnych
  • serwis i regulacja nadmuchowych palników gazowych i olejowych

 

Wszelkie prace wykonujemy z należytą starannością. Posiadamy stosowna wiedzę i doświadczenie, potrafimy naprawić każdy kocioł i wyregulować każdy system grzewczy tak aby spełniał wymagania użytkownika. Znajomość urządzeń oraz specjalistyczny sprzęt diagnostyczny pozwala na skuteczną diagnozę zaistniałych problemów, diagnoza obejmuje nie tylko stan urządzeń lecz cały system grzewczy. Odróżnia to nas od obecnej na rynku konkurencji.

 

 

 GOTERM to najwyższa jakość serwisu

 

De Dietrich  - instrukcje

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zbiór instrukcji obsługi oraz instrukcji serwisowych urządzeń De Dietrich. Przed przystąpieniem do jakiejkolwiek regulacji lub przed wezwaniem serwisu De Dietrich warto zapoznać się zasadami obsługi kotła. Pozwoli to nam na uniknięcie niepotrzebnych kosztów. Dokonując w sposób świadomy nastaw kotła osiągamy pożądane przez nas efekty.

Kody błędów pojawiające się na panelu elektronicznym w sposób precyzyjny sygnalizują nam genezę zaistniałej usterki. Identyfikacja tych danych pozwoli na szybszą naprawę urządzenia. Podczas rozmowy z osobą przyjmującą zgłoszenie awarii pieca podanie kodu usterki skróci czas oczekiwania na naprawę. Wiele usterek będziemy mogli usunąć samodzielnie. Kody błędów poinformują nas o konieczności uzupełnienia wody w instalacji czy też obniżenia temperatur zasilania w momencie gdy następuje blokada z powodu przegrzania.

Serwis kotła De Dietrich powinien być przeprowadzony przynajmniej raz w roku. Podczas takiego serwisu sprawdzone zostają najbardziej istotne elementy kotła odpowiedzialne za jego funkcjonowanie. Regularne serwisowanie kotłowni przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa jej eksploatacji i w sposób istotny zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.

 

 

INSTRUKCJE

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę urządzeń zalecamy wykonywanie okresowych przeglądów.

Aby zamówić GOTERM prosimy o kontakt:

 

SERWIS:  512 506 512