Kotłownia w naszym domu

Kotłownia to pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń grzewczych. Z uwagi na szereg zagrożeń które mogą wystąpić podczas eksploatacji kotłownie powinny spełnić rygorystyczne wymagania i być dostosowane do rodzaju zainstalowanych urządzeń.
W kotłach gazowych wytwarzających ciepło dla naszych potrzeb najczęściej spalamy gaz ziemny, gaz płynny lub olej opałowy. Kotły dzielimy na te, które posiadają palniki nadmuchowe oraz te w których wyrzut gazów spalinowych opiera się o naturalne ciągi powietrza.
Prawidłowy nawiew powietrza jest pierwszym podstawowym warunkiem jaki musi spełniać pomieszczenie w którym znajduje się atmosferyczny kocioł grzewczy. Powietrze to potrzebne jest do spalania, jego niedomiar powoduje powstawanie tlenku węgla (czadu) powodującego groźne zatrucia mogące prowadzić do utraty życia.

Kotłownia powinna posiadać określoną objętość aby zapewnić dostateczną ilość tlenu. Niedopuszczalne jest umieszczanie atmosferycznych urządzeń grzewczych w szafach wnękowych, szafkach kuchennych, malutkich łazienkach, garderobach, pomieszczeniach pod schodami spiżarniach, etc.

Kotłownia wentylacja

Wentylacja kotłowni składa się z dwóch nieodzownych elementów; instalacji nawiewnej i wywiewnej. Prawidłowa wentylacja ma za zadanie zapobiec nagromadzeniu się gazów w pomieszczeniu. Prawidłowa wentylacja zmniejsza ryzyko eksplozji. W przypadku przedostania się spalin do pomieszczenia doprowadza do ich wydalenia przez kratkę wentylacyjną.
Kanał nawiewu powietrza powinien być zainstalowany bezwarunkowo. Ta reguła obowiązuje także gdy nasz kocioł gazowy posiada system poboru powietrza z zewnątrz budynku. Nawiew powietrza jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania wentylacji.

W kotłowni zabronione jest stosowanie wentylacji mechanicznej. Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje w oparciu o naturalne ciągi powietrza i zawsze jest w stanie zneutralizować ewentualny wypływ gazu czy też spalin do pomieszczenia. Kratka wywiewna powinna być usytuowana pod sufitem i posiadać odpowiedni przekrój. W przypadku obecności gazu płynnego, który jest cięższy od powietrza powinna znajdować się na wysokości posadzki.

Pamiętajmy o tym, że kocioł gazowy może być przyczyną pożaru naszego domu, niedopuszczalne jest traktowanie kotłowni jako składu materiałów łatwopalnych a do takich należą deski, torby foliowe, papier, ubrania, farby i rozpuszczalniki. We wnętrzu naszego kotła gazowego zachodzą procesy spalania ogień może wydostać się na zewnątrz i spowodować zagrożenie naszego bezpieczeństwa.

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę urządzeń zalecamy wykonywanie okresowych przeglądów.

Aby zamówić GOTERM prosimy o kontakt:

 

SERWIS:  512 506 512