KONSERWACJA WĘZŁA CIEPLNEGO – AUTOMATYKA

W ramach tej usługi podejmiemy się konserwacji elementów automatycznej regulacji i pomiaru węzła cieplnego. W tym obszarze istnieje szereg części, które mogą ulec awarii lub po prostu zużyć się w wyniku wieloletniego eksploatowania. W szczególności dotyczy to elementów takich jak:

 • Regulator C.W. (kontrola nastaw, sprawności i skuteczność działania)
 • Siłownik z zaworem automatyki C.W. (kontrola sprawności i skuteczność działania)
 • Regulator C.O. (kontrola nastaw, skuteczność działania oraz eksploatacyjne zmiany nastaw - po zgłoszeniu potrzeb przez użytkownika)
 • Siłownik z zaworem automatyki C.O. (kontrola sprawności i skuteczność działania).
 • Regulator C.T.
 • Siłownik z zaworem automatyki C.T.
 • Czujki temperatur (wewnętrzne i zewnętrzne) sterujących automatyką (kontrola sprawności i skuteczność działania, kalibracja)
 • Zabezpieczenia STB i STW (kontrola działania)

 

 

Okresowemu przeglądowi i konserwacji powinny podlegać także elementy technologiczne węzła cieplnego, a w szczególności:

 • Filtry i odmulniki zamontowane w węźle cieplnym (sprawdzenie czystości i szczelności)
 • Wymienniki ciepła (sprawdzanie szczelności i drożności)
 • Pompy obiegowe instalacji C.W., C.O., C.T. (sprawdzanie pracy w trybie automatycznym i ręcznym oraz kontrola szczelności)
 • Naczynia przeponowe (kontrola ciśnień i sprawdzanie szczelności)
 • Manometry i termometry (sprawdzanie czytelności i jakości wskazań)
 • Rurociągi (sprawdzanie stopnia zużycia, drożności i szczelności połączeń)

 

 

W ramach konserwacji węzła cieplnego podejmiemy się również sprawdzenia wszystkich istotnych elementów instalacji elektrycznej . Ma ona o tyle istotne znaczenie, że nieprawidłowości w tym obszarze mogą spowodować bardzo poważną awarię, prowadzącą do zatrzymania generowania ciepła w budynku (i poniesienia znacznych kosztów naprawy). Aby uniknąć tych przykrych konsekwencji zajmiemy się sprawdzeniem elementów instalacji elektrycznej węzła cieplnego (włącznie z rozdzielnia elektryczną), zapewniając jednocześnie:

 • Dozór nad wymienionymi urządzeniami
 • Prowadzenie książki konserwacji węzła cieplnego
 • Wskazywanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany
 • 24-godzinną gotowość do usuwania awarii i usterek
 • Udostępnienie własnego, specjalistycznego sprzętu, wysokiej klasy narzędzi i własnych środków transportu